สี่ข้อง่ายๆ ในการเลือกเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม

งานอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรและเครื่องมือวัดต่างๆ มากมายเพื่อให้งานผลิตเป็นไปได้อย่างรวดเร็วบนมาตรฐานคุณภาพที่เหมาะสม ความแม่นยำเพื่อควบคุมคุณภาพนั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้เครื่องมือวัดเข้าช่วยในงานผลิตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่ใช่เพียงการเลือกเครื่องมือวัดจากความแม่นยำ แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่น่าสนใจในการเลือกเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมอีกหลายอย่าง บทความนี้จึงจะมาแนะนำการเลือกเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมง่ายๆ ด้วยสี่ปัจจัยหลัก

ข้อแรกที่เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม หรือเครื่องวัดความชื้นจำเป็นต้องมีคือ ความน่าเชื่อถือ ในการใช้เครื่องมือวัดวัดค่าแต่ละอย่างนั้น เครื่องวัดความชื้น จาก PICO จะต้องออกแบบมาเพื่อวัดค่า ตัวแปรหรือปัจจัยที่ต้องควบคุมในงานอุตสาหกรรม สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงคือความน่าเชื่อถือของเครื่องมือวัดที่เลือกใช้ ต้องตรงกับค่าที่ต้องการวัด ออกแบบมาเพื่อใช้วัดสิ่งนั้นโดยเฉพาะและให้ค่าที่น่าเชื่อถือต่อการวัดแทนการใช้ประสาทสัมผัสของมนุษย์ได้

ข้อที่สองคือ ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ต้องการวัด เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมหลายอย่างที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อวัดสสารหรือปัจจัยที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อช่วยให้การควบคุมเป็นไปได้อย่างทันท่วงทีและง่ายต่อการผลิตนั้น เครื่องมือวัดจึงต้องมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสสารที่วัด ให้ได้ค่าที่แน่นอนและทันต่อการดำเนินการอื่นๆ ต่อ ตัวอย่างเช่นเครื่องมือวัดอุตุนิยมวิทยามี่ใช้เพื่อตรวจสอบปัจจัยด้านสภาพอากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงง่ายตามตัวแปรต่างๆ จึงต้องมีความไวเป็นอย่างมาก

เครื่องวัดความชื้น จาก PICO

ข้อที่สาม ความถูกต้องของเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม แน่นอนว่าในการวัดสสารหรือสิ่งใดก็ตามจำเป็นต้องได้ค่าที่แม่นยำมากที่สุด ความถูกต้องของเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมจึงเป็นสิ่งที่ต้องตรวจสอบและเลือกเครื่องมือให้ตรงกับประเภทสิ่งที่ต้องการวัด หมั่นตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงผลอย่างสม่ำเสมอ ให้แน่ใจว่าการวัดด้วยเครื่องวัดความชื้นนั้นไม่มีความคลาดเคลื่อน

ข้อสุดท้ายคือความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม ความคลาดเคลื่อนแม้เพียงเล็กน้อยสามารถทำให้งานอุตสาหกรรมดำเนินผิดพลาดได้ การที่เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมมีความเที่ยงตรง วัดค่าได้ตามจริงและคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ต้องเลือกเครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐานความเที่ยงตรงสูง

ทั้งสี่ข้อคือการเลือกเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมด้วยปัจจัยด้านคุณภาพที่ต้องคำนึงถึงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด เพราะเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมมีหน้าที่วัดให้ได้ผลออกมาเพื่อการดำเนินการผลิตที่มีคุณภาพ จึงต้องมีความน่าเชื่อถือ ความไว ความถูกต้องและความเที่ยงตรง