สอง ล้อ ไฟฟ้า

รู้จักกับรถสองล้อไฟฟ้า

       แนวทางหลักของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีการขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป หรือเป็นทรัพยากรสิ้นเปลืองซึ่งเรียกว่าน้ำมัน ซึ่งเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อยลนยานยนต์ชนิดนี้ สามารถเข้าถึงผู้คนได้อย่างแพร่หลายไม่ว่าจะอยู่ในตัวเมืองหรืออยู่นอกเมือง เข้าถึงผู้ขับขี่ซึ่งใช้ยานพาหนะที่หลากหลาย ไม่ว่าจะยานพาหนะสองล้อ ยานพาหนะสี่ล้อ หรืออาจจะมากกว่านั้น ทุกอย่างต่างต้องพึ่งพิงพลังงานจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงอย่างน้ำมันทั้งสิ้น แต่อย่างไรก็ตาม น้ำมันจัดว่าเป็นทรัพยากรที่ฟุ่มเฟือย ใช้แล้วหมดไป และเชื้อเพลิงชนิดนี้ยังก่อมลภาวะทางอากาศ ซึ่งนับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับอากาศในเมืองที่มีระบบการจราจรหนาแน่นเกือบจะที่สุดในโลกอย่างกรุงเทพมหานคร ทุกวันนี้มีประชนชามากมายที่ทนสูดฝุ่น สูดควันพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงอย่างไม่สมบูรณ์อยู่ทุกๆ […]

Read more