รู้จักกับรถสองล้อไฟฟ้า

สอง ล้อ ไฟฟ้า

       แนวทางหลักของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีการขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป หรือเป็นทรัพยากรสิ้นเปลืองซึ่งเรียกว่าน้ำมัน ซึ่งเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อยลนยานยนต์ชนิดนี้ สามารถเข้าถึงผู้คนได้อย่างแพร่หลายไม่ว่าจะอยู่ในตัวเมืองหรืออยู่นอกเมือง เข้าถึงผู้ขับขี่ซึ่งใช้ยานพาหนะที่หลากหลาย ไม่ว่าจะยานพาหนะสองล้อ ยานพาหนะสี่ล้อ หรืออาจจะมากกว่านั้น ทุกอย่างต่างต้องพึ่งพิงพลังงานจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงอย่างน้ำมันทั้งสิ้น

แต่อย่างไรก็ตาม น้ำมันจัดว่าเป็นทรัพยากรที่ฟุ่มเฟือย ใช้แล้วหมดไป และเชื้อเพลิงชนิดนี้ยังก่อมลภาวะทางอากาศ ซึ่งนับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับอากาศในเมืองที่มีระบบการจราจรหนาแน่นเกือบจะที่สุดในโลกอย่างกรุงเทพมหานคร ทุกวันนี้มีประชนชามากมายที่ทนสูดฝุ่น สูดควันพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงอย่างไม่สมบูรณ์อยู่ทุกๆ วัน ในระดับโลกและประเทศไทยจึงมีการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีที่จะนำพลังงานทดแทน ซึ่งก็คือพลังงานไฟฟ้า มาใช้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ ซึ่งมองโดยรวมแล้วพลังงานไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ ไม่ก่อให้เกิดควันและมลภาวะ และนอกจากนี้ การใช้งานรถในระยะยาวการใช้รถพลังงานไฟฟ้าจะมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าการใช้รถที่ใช้พลังงานจากน้ำมัน รถยนต์พลังงานไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้า จึงกำลังเป็นที่ถูกพูดถึง และถูกพัฒนากันมาอย่างแพร่หลาย จะเห็นได้ว่าปัจจุบันในท้องถนน ไปจนถึงในโฆษณาต่างๆ เราเริ่มที่จะเห็นยานพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยพลังงานไฟฟ้าออกมาให้ผู้บริโภคได้รับชมข้อมูลและเลือกซื้อมาใช้ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น

ซึ่งก็มีตั้งแต่รถสี่ล้อ ได้แก่รถยนต์และรถประจำทาง รวมทั้งรถประเภทจักรยานหรือจักรยานยนต์ ที่จะมีตั้งแต่รถสองล้อไฟฟ้า และรถสองล้อไฟฟ้า สำหรับรถสองล้อไฟฟ้านี้ก็เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี ว่าเป็นประเภทของยานพาหนะที่นิยมมาทำเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะมีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน สองล้อไฟฟ้าจะมีลักษณะที่แตกต่างจากรถสองล้อไฟฟ้าคือจะมีล้อหลังสองล้อ รวมกับล้อหน้าเป็นสามล้อตามชื่อรถสองล้อไฟฟ้า และจะทำให้ผู้ขับขี่ทรงตัวง่ายขึ้น โดยมีตั้งแต่รถสองล้อไฟฟ้าบรรทุก สองล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์ สองล้อไฟฟ้าฟู้ดทรัค ซึ่งแน่นอนว่าจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปตามรุ่นและประเภท รายละเอียดของสองล้อไฟฟ้า ไปจนถึงยี่ห้อและบริษัทที่ผลิตรถสองล้อไฟฟ้าเหล่านั้นออกมาด้วยเช่นกัน