เครื่องวัดความชื้น จาก PICO

สี่ข้อง่ายๆ ในการเลือกเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม

งานอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรและเครื่องมือวัดต่างๆ มากมายเพื่อให้งานผลิตเป็นไปได้อย่างรวดเร็วบนมาตรฐานคุณภาพที่เหมาะสม ความแม่นยำเพื่อควบคุมคุณภาพนั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้เครื่องมือวัดเข้าช่วยในงานผลิตเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่ใช่เพียงการเลือกเครื่องมือวัดจากความแม่นยำ แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่น่าสนใจในการเลือกเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมอีกหลายอย่าง บทความนี้จึงจะมาแนะนำการเลือกเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมง่ายๆ ด้วยสี่ปัจจัยหลัก ข้อแรกที่เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม หรือเครื่องวัดความชื้นจำเป็นต้องมีคือ ความน่าเชื่อถือ ในการใช้เครื่องมือวัดวัดค่าแต่ละอย่างนั้น เครื่องวัดความชื้น จาก PICO จะต้องออกแบบมาเพื่อวัดค่า ตัวแปรหรือปัจจัยที่ต้องควบคุมในงานอุตสาหกรรม สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงคือความน่าเชื่อถือของเครื่องมือวัดที่เลือกใช้ ต้องตรงกับค่าที่ต้องการวัด ออกแบบมาเพื่อใช้วัดสิ่งนั้นโดยเฉพาะและให้ค่าที่น่าเชื่อถือต่อการวัดแทนการใช้ประสาทสัมผัสของมนุษย์ได้ […]

Read more